Favrholm Stadionkvarter

Bæredygtigt og grænsebrydende udviklingsprojekt af bydel i Hillerød

Ny bæredygtig bydel i Hillerød
Visionen for Favrholm Stadionkvarter i udkanten af Hillerød er at udvikle et kvarter, der bygger på værdierne sund, lærende, inviterende, grænsebrydende og bæredygtig. Men hvordan omsætter man de ambitiøse værdier til et konkret og levende kvarter? Propreco og rådgiverteamet AI Arkitekter & Ingeniører, Gehl og NIRAS har givet deres bud i en ambitiøs masterplan, der omfatter store grønne områder, 2.500 boliger og et nyt stadion med tilhørende sportsfaciliteter.

Sport, natur og bebyggelse
Udfordringen i projektet har været at binde bebyggelse, sportsfaciliteter og natur sammen i et helt nyt kvarter, uden at gøre området fragmenteret. I udviklingen af masterplanen har vi arbejdet tæt og godt sammen med Hillerød Kommune for at sikre det rette udgangspunkt. Et bevidst greb i udformningen af området har derfor været at integrere natur og grønne kiler mellem boligerne, både for at skabe rekreative områder og en større sammenhæng mellem boligerne. Favrholm Stadionkvarter får et spændende præg af forskellig bebyggelse, herunder etagebyggeri, rækkehuse og villaer. For området bliver det nye stadion et samlingssted med mulighed for at skabe særlige begivenheder for et stort opland.

 

Klimatilpasning og bæredygtigt byggeri
Favrholm Stadionkvarter er klimatilpasset, så området i fremtiden kan håndtere store mængder regnvand. De grønne kiler og naturområder har derved både en rekreativ værdi, samtidig med at de er en del af et en større klimatilpasningsløsning for Favrholm. I projektet er der fokus på at levere bæredygtige løsninger til den kommende bebyggelse, og der stræbes derfor efter en DGNB-certificering Guld.

Grønne tiltag

Grønne og rekreative naturområder. Klimatilpasning og regnvandshåndtering.

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2032

Bygherre : Propreco A/S

Størrelse : 95 ha / 250.000 etagemeter bolig / 50.000 etagemeter erhverv

Samarbejdspartnere : Gehl Architects, Niras

AI's rolle : Totalrådgiver