Favrholm Stadionkvarter

Bæredygtigt og grænsebrydende udviklingsprojekt af bydel i Hillerød

Ny bæredygtig bydel i Hillerød
Visionen for Favrholm Stadionkvarter er at udvikle en bydel, der bygger på værdierne sund, lærende, inviterende, grænsebrydende og bæredygtig. Men hvordan omsætter man de ambitiøse værdier til en konkret og levende bydel? Det er opgaven for AI Arkitekter & Ingeniører der sammen med Gehl og NIRAS er blevet valgt som rådgivere til udviklingen af en ny og bæredygtig bydel i Hillerød Favrholm Stadionkvarter bliver placeret syd for Overdrevsvejen i Hillerød, overfor det kommende nye Hospital Nordsjælland. Kvarteret kommer til at indeholde store naturområder, 2500 boliger og et nyt stadion med tilhørende sportsfaciliteter til superligafodboldklubben, FC Nordsjælland og fodboldklubbens ”Right to Dream Academy”.

 

Sport, natur og bebyggelse
Udfordringen i projektet har været at binde bebyggelse, sportsfaciliteter og natur sammen i en helt ny bydel, uden at gøre området fragmenteret. Et bevidst greb i udformningen af området, har derfor været at integrere natur og grønne kiler mellem boligerne. Både for at skabe rekreative område og en større sammenhæng mellem boligerne. Favrholm får et spændende præg af forskellig bebyggelse, herunder etagebyggeri, rækkehuse og villaer. For området bliver det nye stadion et samlingssted, med mulighed for at skabe særlige begivenheder for et stort opland.

 

Klimatilpasning og bæredygtigt byggeri
Favrholm Stadionkvarter er klimatilpasset, så området i fremtiden kan håndtere store mængder regnvand. De grønne kiler og naturområder har derved både en rekreativ værdi, samtidig med at de er en del af et en større klimatilpasningsløsning for Favrholm. I projektet er der fokus på at levere bæredygtige løsninger til den kommende bebyggelse, og der stræbes derfor efter en guld DGNB-certificering. Med den grænsebrydende vision, er Favrholm udviklet til at være Hillerøds nye bæredygtige bydel hvor livet mellem sport og natur får gode vækstbetingelser.

Grønne tiltag

Grønne og rekreative naturområder. Klimatilpasning og regnvandshåndtering.

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2025

Bygherre : Propreco A/S

Størrelse : 95 ha / 250.000 etagemeter bolig / 50.000 etagemeter erhverv

Samarbejdspartnere : Gehl Architects, Niras

AI's rolle : Totalrådgiver