Møllevangen

At skabe grobund for godt naboskab har været en kongstanke bag udvikling af ny boligkarré i den nordlige del af Rødovre

Uformelle møder i gårdrummet

Møllevangen er en boligkarré bestående af 117 boliger og en samling erhvervsarealer. Livet centrerer sig om et gårdrum, hvorfra der er adgang til alle boliger. I gårdrummet er der ingen skarpe grænser mellem de private uderum og de fælles uderum. På svalegangene kan beboerne indrette altanmiljøer uden for deres hoveddør, og i den fælles gårdhave er der ingen høj ligusterhæk omkring de private terrasser. På tagene er der indrettet fælles tagterrasser. Uformelle møder opstår, og man lærer hurtigt sine naboer at kende.

 

Socialt bæredygtigt byggeri med fornuftig husleje

Boligerne i karréen er opdelt i syv forskellige typer og varierer i størrelser fra 40-137 m² fordelt på 1-5 værelser. Den store variation er med til at skabe et socialt bæredygtigt byggeri med plads til beboere med forskellige pladsbehov og med forskellig økonomisk råderum. Det har fra start været en målsætning for bygherre at opføre private lejeboliger med lav husleje, og derfor har vi bygget for samme rammebeløb, som vi bygger almene boliger for. Dette er lykkes til stor glæde for lejerne, der har fået kvalitetsboliger for en husleje, der ligner almene huslejepriser.

 

Rolige rekreative arealer trods beliggenhed ud til trafikeret vej

Karréen er anlagt på en grund, der tidligere husede Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Det var et lokalplanskrav, at der på grundens sydligste område mod den trafikerede Slotsherrensvej skulle opføres et byggeri, der kunne fungere som støjbarriere for den resterende grund. Vi har som rådgiver anbefalet den lukkede karréstruktur, der holder lyden ude af det fælles rekreative gårdrum. Herudover har vi arbejdet med støjreducerende tiltag som støjabsorberende materialer og lydisolerende vinduer.

Grønne tiltag

Byggeriet er socialt bæredygtigt og scorer højt på DGNB-kriteriet ’Tryghed og sundhed’

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2019

Bygherre : Koncenton

Størrelse : 10.500 m² / 117 boliger

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : Gråkjær a/s, Norconsult a/s

AI's rolle : Arkitektrådgiver