Ottiliavej

Areal- og klimaanalyse

Areal- og klimananlyse af Ottiliavej 1-3 foretages af AI som et udviklingsprojekt for Københavns ejendomme med det formål at skabe beslutningsgrundlag for KEjd. mht. arealernes videre anvendelse. Opgaven falder i to dele. Den ene del udgøres af et skitseprojekt for hele ejendommen og den anden del udgøres af en klimaanalyse, der adresserer de klimatekniske udfordringer, bygningen besidder. Del et forelægger som skitseforslag og del to som en række tilgængelige screeningsværktøjer og analyser. Der er blevet fokuseret på bæredygtighed og energirigtig arkitektur.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2014 -

Bygherre : Københavns Ejendomme

Størrelse : 14.250 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Energirådgivning