Parkboliger i Ringsted

Parkbebyggelse

AI fik til opgave at undersøge potentialet af grunden på Sct. Knusgade 9 i Ringsted. På grunden ligger en eksisterende ældre ejendom parallelt med gaden. Denne ønskes nedrevet, så der kan opføres nye boliger på hele grunden.

De 30 nye boliger grupperes i mindre boligenheder, som forskydes i forhold til hinanden og flettes sammen med parken. Det giver en variation i den store park, og der skabes store såvel som mindre, intime uderum.

Boligerne

Der er tegnet to forskellige boligtyper. Boligerne i stueetagen får direkte udgang til egen have samt altan på 1. etage, mens boligerne med indgang på 1. etage får egen tagterrasse. De tre terrasser (haven, altan og tagterrasse) ligger over hinanden og danner “skår” i boligblokkene, hvilket nedbryder størrelsen på boligerne og giver en varieret bebyggelse. Terrasserne bidrager til de skalamæssige nuancer – fra park til egen terrasse.

Boligerne i parken får fladt tag, mens bygningen langs vejen får saddeltag på den øverste etage, der derved indpasser sig i det eksisterende gadeforløb.

Alle boliger får deres egen parkeringsplads. Beboerne føres ind i parken af en ensrettet stillevej, som underordner sig parkens struktur. Omkring stillevejen etableres parkeringspladser, som forskyder sig omkring vejen, hvilket medvirker til variation i parken og samtidig gavner som farthæmmende foranstaltning.

Bæredygtighed

Boligerne udføres som præfabrikerede rumstore elementer, som sikrer et lavt energiforbrug og opføres som energiklasse 2015.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2012 - Skitseprojekt

Bygherre : Printz Ejendomme

Størrelse : 2.750 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Arkitektrådgiver