Skibstrup

Den smukke naturgrunds enkelte delområder har forskellige kvaliteter, solorientering og landskabsstruktur. Dette har skabt baggrund for at bebygge med fem boligtyper, som hver især udnytter og komplementerer områderne bedst muligt. Der er arbejdet med at flette bebyggelse og grønne områder sammen, så den enkelte boligejer får hurtig tilgang fra bolig til grønne områder. Overgangen mellem det private og det offentlige rum udviskes.

På trods af de fem typers forskellighed bebygges hele området som tæt-lavt byggeri med et bruttoareal på ca. 145 m², hvor 1. salen udgør en tredjedel. Boligerne er hovedsageligt tiltænkt børnefamilier – i en udstykning suppleret med ældreboliger.

Grønne tiltag

Der sigtes mod at gøre området til en milepæl for Helsingør kommune inden for bæredygtighed og energi. Det skal derfor være et energirigtigt byggeri tilstræbt energiklasse 2015, hvor boligerne både er orienteret mod udsigt og sollys. Ligeledes arbejdes der så vidt muligt med grønne tage. Ved udarbejdelse af infrastruktur laves studier af regnvandsopsamling og parkeringsoverdækninger med solceller.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2012 - pågår

Bygherre : Privat

Størrelse : 143.000 m², 180 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Jan Arnt

AI's rolle : Totalrådgiver