Skomagerstiftelsen

Vinduesrenovering i fredet bygning

For Københavns Kommune har AI i perioden 2011-2012 udført snedkermæssig gennemgang af vinduer og døre inkl. overfladebehandling af vinduer og døre i den fredede bebyggelse Skomagerstiftelsen.

Under hensyn til bygningens fredningsstatus er renoveringen nøje udført efter gode gamle håndsværksmæssige forskrifter og med en komplet registrering af, hvilke steder det har været nødvendigt at udskifte defekt ramme- og karmtræ.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2011 - 2012

Bygherre : Københavns Kommune

Størrelse : 1061 m² / 11 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Totalrådgiver