Solrød Strandgaard

Genbrug af nedlagt kursuscenter

Solrød Strandgaard ligger i et attraktivt villakvarter med udsigt over Køge Bugt og fungerede indtil 2008 som kursuscenter for Serviceforbundet (tidl. Dansk Funktionærforbund). Bebyggelsen består af en række fritliggende og velholdte bygninger af varierende karakter – opført over en længere årrække.
Af lokalplanmæssige, økonomiske og miljømæssige grunde var det en forudsætning i projektet, at ombygningen skulle bibeholde de eksisterende bygningers karakter.

Nye boliger, energiklasse 1

Projektet etablerer 6 nye boliger i 1-1½ etage i de tidligere værelses- og teknikbygninger, der arkitektonisk fornys med nye efterisolerede facader og tage samt nye vinduer og ovenlys m.v. til energiklasse 1. De nye planløsninger er indrettet med ganske få indgreb i eksisterende konstruktioner og installationer.
Den stråtækte hovedbygning tilbageføres til sit oprindelige udseende og udstykkes som en selvstændig ejendom.

Godkendt lokalplan

Projektet er vedtaget med egen lokalplan i Solrød Kommune.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2010 - 2011

Bygherre : Service Forbundet

Størrelse : 1.200 m²

Enterpriseform : Totalentreprise

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Totalrådgiver