Vejle Kommune – Varmeforsyning

Gennemgang og analyse af Vejle Kommunes ejendomme med henblik på at optimere varmeforbruget.

Konvertering af varmeforsyning

Vejle Kommune har 64 ejendomme, der opvarmes med naturgas- eller oliekedler. Disse skal fremadrettet, som del af kommunens klimaplanen, konverteres til vedvarende energi i form af fjernvarme eller varmepumper inden 2030.

AI Arkitekter & Ingeniører har været energirådgiver på sagen og dermed stået for gennemgang og analyse af de udpegede ejendomme med henblik på at undersøge, hvor stor en del af varmeanlæggene, der var nødvendigt eller hensigtsmæssigt at udskifte i forbindelse med konverteringen af varmeforsyningen.

 

Energioptimering: Placering, dimensionering og temperatursæt

Som energirådgiver har vi foretaget gennemgang af kedelanlæg, varmeanlæg, varmeafgiver (radiatorer, gulvvarme el.lign.) og teknikrum. Desuden har vi lavet beregninger af dimensionering af fremtidige varmeanlæg, så den nye varmekilde placeres på et egnet sted og har det korrekte temperatursæt til at opvarme bygningerne. Vi har også foretaget tilstandsvurdering af rørsystem for alder, uhensigtsmæssige rørføringer, samt eventuelle optimeringer af varmesystemet.

 

Dokumentation og besparelser

Gennemgangen dokumenteres i en rapport på ejendomsniveau indeholdende type af varmeafgiver, beregninger for opvarmningsbehov, værdier for varm brugsvandsproduktion og energibehov for ventilationsdrift. Rapporten indeholder et samlet økonomisk omfang for alle nødvendige tiltag i forbindelse med konvertering til fjernvarme eller varmepumpe med et samlet overblik over forventede økonomiske forhold som omkostninger, besparelser, CO2-besparelser og forventet tilbagebetalingstid for energikonvertering for hver ejendom.

Den samlede investering er beregnet til 32,5 mio. kr. Konverteringen vil medføre en besparelse på 8,0 mio. kr. per år samt en besparelse på 463 ton CO2 per år. Det vil sige en samlet tilbagebetalingstid på 4,1 år.

 

Grønne tiltag

Reduktion af energiforbrug ved skift til mere tidssvarende energikilder.

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2022

Bygherre : Vejle Kommune

Størrelse : 5.350

AI's rolle : Totalrådgiver, Energirådgivning