Kirkehøj

Udviklingsprojekt vil etablere tagboliger på almene etageejendomme

Bæredygtighed i KAB

KAB ønskede en model, der kunne støtte deres projektledere i at italesætte bæredygtighed på en enkel måde og derigennem bidrage til øget bevidsthed omkring bæredygtighed hos både projektledere og beboere. Modellen skulle samtidig skabe ramme for en ensartet evaluering af bæredygtighed på tværs af projekter og på en let forståelig måde synliggøre niveauet. AI udarbejdede […]