ATP Campus

AI er med til at opgradere ATPs hovedsæde i Hillerød.

Støberigade

Den første af sin slags – ny boligkarré på Teglholmen udviklet i tæt samarbejde mellem en privat bygherre og en almen boligorganisation

AB1941 – klimasikring

Klimasikring og kloakseparering i andelsboligforening gennem nye regnvandsledninger og renovering af spildevandsledninger.

Henriksgården – klimasikring

Forberedelse til skybrudssikring ved udskiftning af rør, separering af regnvand og anlæggelse af LAR-bassiner og grøfter.