Region Syddanmark investerer i psykiatrien

AI skal hjælpe region Syddanmark som bygherrerådgiver med at opgradere og sikkerheden samt omdanne afdelingens opholdsrum og arbejdspladser for at forbedre patienternes trivsel og sikkerhed. Indretning, miljø og omgivelser spiller en stor rolle for alle patienter, men har en særlig betydning i psykiatrien og for den psykiatriske patients trivsel. Dels, fordi indlæggelsestiden for psykiatriske patienter […]

At skabe fremtidens bæredygtige domicil

Med udvidelsen af ATPs Campus, følger en ambition om at skabe et signaturbyggeri, som udstråler ATP’s faglige, bæredygtige og strategiske visioner. Men hvordan skaber man en udvidelse af det eksisterende hovedsæde som indfrier ambitiøse mål om bæredygtighed og omstillingsparathed samtidig med at udvidelsen skal optimere anvendelsen af alle de eksisterende kontorarealer? AI Arkitekter & Ingeniører […]

Helhedsplan og energiprojekt til Egeparken 1 & 2

Nye rammer til nuværende og fremtidige beboere I midten af Gladsaxe, omgivet af grønne områder, finder man Egeparken 1 & 2, opført i 70’erne. Afdelingerne står overfor en tiltrængt renovering af de 377 boliger med fuld genhusning. I forbindelse med projektet udarbejdes en helhedsplan, der skal skabe nye rammer for både nuværende og fremtidige beboere. […]

Ny teknisk skole med robusthed og nysgerrighed

På Baltorp Campus i Ballerup skal TEC opføre et nyt teknisk gymnasium og en af danmarks største dataskoler . Den ny undervisningsbygning på 7.500 m² vil danne rammer for et 4 sporet HTX gymnasium samt en dataskole med grund- og hovedforløb, samt efteruddannelse. TEC griber muligheden for at forene en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse […]

Masterplan for ny bydel i Hillerød er vedtaget

Hillerød Kommune har vedtaget masterplanen for den nye bydel ’Favrholm Stadionkvarter’. Masterplanen er udviklet af Propreco og rådgiverteamet AI Arkitekter & Ingeniører, Gehl og Niras. Sport, natur og bebyggelse Kvarteret kommer til at indeholde store naturområder til sport og bevægelse, 2500 boliger, erhverv, en skole og et nyt stadion med tilhørende sportsfaciliteter. Visionen for Favrholm Stadionkvarter […]

Porten til Thrige inviterer beboere til nye kvalitetsboliger centralt i Odense

Bæredygtige materialer, høj kvalitet og central beliggenhed er kendetegnet for 125 nye lejeboliger fordelt på tre ejendomme på Thrigegrunden. Første ejendom, som rammesætter porten til Thrige-firkanten, beliggende ud til Skibhusvej, indeholder 19 lejemål og et erhvervslokale. Lejlighederne er i forskellige størrelser og med hver sin indretning.  Ejendommen er i hovedgreb opdelt som to forskellige bygninger, […]